Dorpsfonds Haren gaat van start met roadshow langs de dorpen

Na een periode van ongeveer een jaar voorbereiding gaat het Dorpsfonds Haren nu al van start. Vanaf nu kan iedereen in de gemeente Haren plannen indienen om Haren leuker te maken en beter op de kaart te zetten. Het Dorpsfonds is opgericht met de ambitie om de (boven)regionale en lokale aantrekkingskracht te vergroten en daarmee de lokale economie en de attractiviteit van de gemeente te verbeteren.rnrnDe stichting heeft middelen ter beschikking die zijn opgebracht uit een heffing op de OZB van niet woningen in de Gemeente Haren. De middelen worden beheerd door een onafhankelijk bestuur. In samenwerking met ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen en organisaties gaat het Dorpsfonds de komende jaren werken aan het meer op de kaart zetten van de gemeente Haren. Kernwaarden kwaliteit en groen staan hierin centraal.rnrnNaast het ondersteunen van initiatieven van organisaties en bewoners in de gemeente Haren, initieert het Dorpsfonds ook zelf enkele zaken. Zo wordt er gewerkt aan een plan om het Raadhuisplein gezelliger te maken. Ook wordt er, samen met Marketing Groningen, gewerkt aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld fietsroutes in het kader van Geopark De Hondsrug, een Unesco status waar Haren bij aangesloten is. Ook wil het Dorpsfonds de marketing van Haren naar de rest van Nederland versterken.rnMaar eerst en vooral is de bedoeling om plannen van anderen te ondersteunen. Dus roept het Dorpsfonds een ieder op om plannen in te dienen die bezoekers trekken en die Haren ook voor de inwoners zelf gezelliger gaan maken.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.