Wisselende waterstanden Zuidlaardermeergebied

[b]Haren – Bezoekers van het Zuidlaardermeergebied treffen dit jaar in de Kropswolderbuitenpolder een aanzienlijk droger gebied aan dan zij de afgelopen jaren hebben gezien. De natte omstandigheden brachten veel bijzondere vogelsoorten de afgelopen vijf jaar in de verleiding om te gaan broeden en het gebied groeide uit tot een waar vogelaarsmekka in het noorden van het land. De langdurig natte omstandigheden hadden echter ook een keerzijde.[/b]rnrnElk jaar verdween meer en meer vegetatie en het gebied verloor daarmee broedhabitat voor de bijzondere vogels waar het gebied zo rijk aan was. Om deze negatieve spiraal te onderbreken heeft Het Groninger Landschap besloten om het waterpeil voor één jaar te verlagen waardoor de vegetatie zich kan herstellen. Extreme, droge en natte jaren komen ook in natuurlijke systemen voor en dragen op langere termijn bij aan een gezond ecosysteem.rnrnDe lage waterpeilen zorgen ervoor dat een heel andere broedvogelpopulatie aanwezig is dan de afgelopen jaren. Gelukkig kan een deel van de vogels dit jaar terecht in het nieuwe natuurgebied Roegwold, waar de peilen dit jaar juist zijn opgezet. Het doel om de vegetatie te laten herstellen lijkt goed te werken en wordt de komende maanden verder onderzocht. Ook zal er nog geëxperimenteerd worden met het actief aanbrengen van rietwortels om de rietgroei in het gebied te stimuleren. Natte rietlanden vormen een belangrijk leefgebied van vele moerasvogels.rnrnIets vergelijkbaar speelt in de zomerpolders langs de westzijde van Zuidlaardermeer en Drentse Diep. Ook hier worden dit jaar wat lagere peilen ingesteld om herstel van de vegetatie te stimuleren.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.