Presentatie Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016-2025)

[html]rn

Beste bewoner en/of ondernemer van het Drentsche Aa-gebiedrn

U woont, werkt en leeft in een uniek gebied: het Drentsche Aa-gebied "Van brongebied tot benedenloop". Als bewoners, ondernemers en beheerders staan we samen voor de uitdaging om de hoge kwaliteit van het landschap van de Drentsche Aa te behouden en ook ruimte te geven aan ontwikkelingen, zoals ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme en landbouw. Hiervoor is in 2004 deLandschapsvisie Drentsche Aa opgesteld, als een soort gids voor de inrichting van het gebied.

rn

 

rnDeze Landschapsvisie is intussen meer dan 10 jaar oud en toe aan een actualisatie. In oktober 2015 hebben wij u gevraagd hierin mee te denken. Een enthousiaste werkgroep van bewoners en ondernemers heeft informatie verzameld over wat er goed gaat in het Drentsche Aa-gebied en waar nog opgaven liggen. Dit is uitgewerkt in een verslag dat meegenomen is in de actualisatie.Met veel plezier en op een bijpassende unieke locatie willen wij u de concept Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 presenteren en laten zien hoe de opmerkingen en de informatie van bewoners en ondernemers in de visie zijn verwerkt. Misschien mist er nog iets of zijn er nog extra aanvullingen vanuit de omgeving, die nog meegenomen kunnen worden.

rn


rn

Informatieavond

rn

U bent dan ook van harte uitgenodigd om op woensdagavond 21 september a.s. aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Landschapsarchitect Berno Strootman – per 1 september jl. benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving – presenteert voor u die avond de geactualiseerde Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0

We starten om 20.00 uur in de Magnuskerk in Anloo, inloop vanaf 19.30 uur. Weet u nu al dat u komt, dan graag een berichtje naar Annemiek Berends (projectleider) op a.berends@drenthe.nl

rn


rn

Projectpagina

rn

Voor dit project is een speciale pagina in de maak met alle relevante informatie over de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 

rn[/html]

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.