Vragen over plaatsing vergunninghouders

[html]rn

Het Plaatselijk Belang Glimmen maakt zich zorgen over de verdringing in de huursector in Glimmen: Elk huurhuis dat vrijkomt in Glimmen wordt gebruikt voor het plaatsen van vergunninghouders. Het Plaastselijk Belang heeft het College van B&W en raadsleden van de gemeente Haren de volgende brief met vragen gestuurd.

rn[/html]

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.