Nieuwsbrief Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

[html]rn

Dienst 6 november 2016

rn

 

rn

Alle kerken, die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken in de gemeente Haren houden vandaag hun deuren gesloten, behalve de Nicolaaskerk aan de Irenelaan 2 in Haren. Daar wordt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden. Voorganger zijn ds. A. Toornstra en pastor P. Vos. Het Hervormd kerkkoor uit Haren verleent haar medewerking. Er is kindernevendienst. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken.

rn

 

rn

 

rn

 

rn

Filmavond, 13 november 2016, om 20.00 uur in het Trefpunt

rn


rn

Zoals u in het Activiteitenboekje hebt kunnen lezen, worden er dit seizoen 2 filmavonden gehouden. Op zondag 13 november is de eerste filmavond.

rn

Hieronder treft u over de inhoud van de film informatie aan. Om te weten hoeveel stoelen er klaar gezet moeten worden, zou het fijn zijn als u even doorgeeft of u komt en met hoeveel personen (via de mail peerweijd@telfort.nl) of op de lijst op de balie in het Trefpunt.

rn

 

rn

""

rn

Charley Chaplin: The Great Dictator (1940). 

rn

Datum: 13 november filmavond; 20.00 uur

rn

 

rn

 

rn

16 november nabespreking o.l.v. Arie Troost, 20.00 uur

rn

 

rn

Charley Chaplin, de komiek die met zijn bolhoedje, wandelstok en snor garant staat voor grappige films, voor slapstick en doldwaze verwikkelingen? Niet in deze beroemde twee uur durende film uit 1940! Visionair is Chaplin hier, aangrijpend, idealistisch. Natuurlijk ook grappig, als hij een joodse kapper speelt die door toeval verward wordt met de grote dictator Adenoid Hinkel. Maar daar doorheen toont hij de angst van de joodse bevolking in Hitlers Derde Rijk en de vernietigende grootheidswaan van Hitler zelf. En hij toont, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, een alternatief, een visioen van vrede dat op zijn minst opmerkelijk is, met een rechtstreekse verwijzing naar het Evangelie volgens Lukas. Scherp laat hij zien dat de joodse kapper en de grote dictator, beiden gespeeld door Chaplin zelf, soms griezelig veel op elkaar lijken, elk van beiden met hun groot visioen, de een van wereldheerschappij, de ander van wereldvrede. Waarin zit dan toch het verschil tussen die twee?

rn

 

rn

Reden genoeg deze film nog eens goed te bekijken. We gaan dat doen in twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst bekijken we de film zonder commentaar en inventariseren we na afloop onze eerste indrukken. Deze bijeenkomst zal ruim 2½ uur duren. De tweede bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de film. Daarbij zullen we een paar fragmenten nog eens bekijken aan de hand van de Sloveense filosoof Slavoj Žižek. Vervolgens leggen we het Evangelie volgens Lukas erbij en het werk van de joodse, later christelijke filosoof en socioloog  Eugen Rosenstock-Huessy. Rosenstock was het Derde Rijk tijdig ontvlucht en had een toevlucht gevonden in Amerika. Daar heeft hij gepubliceerd over spreken, over stilte, en over liefde en menswording. Het lijkt erop dat zijn gedachten zijn terug te vinden in Chaplins The Great Dicator. Zouden we in staat zijn de actualiteit van deze film voor onze tijd zo op het spoor te komen? Deze tweede bijeenkomst duurt 2 uur.

rn

 

rn

 

rn

Leerhuis “het kwaad en ik”

rn

 

rn

Door ziekte en vakantie van de deelnemers aan dit leerhuis werd het aantal mensen dat overbleef wel erg klein. Daarom is besloten om de geplande data te wijzigen. 

rn

De data in dit jaar komen te vervallen en daarvoor in de plaats komen de volgende avonden:

rn

19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 9 maart en 30 maart.

rn

In januari zullen we weer een intekenlijst beschikbaar stellen en opnieuw informatie geven.

rn

Mocht u op basis van de informatie uit het Activiteitenboekje nu al weten dat u wilt meedoen, geef dit dan door op het e mail adres: peerweijd@telfort.nl

rn

 

rn

 

rn

 

rn

 

rn

 

rn

 

rn

 

rn

 

rn[/html]

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.