Het Groninger Landschap verwerft 105 ha in het Zuidlaardermeergebied

Per 1 januari 2017 is Het Groninger Landschap eigenaar geworden van 105 ha in het Zuidlaardermeergebied. Het gaat om percelen die nog door de provincie Groningen overgedragen moesten worden op basis van afspraken gemaakt bij de afronding van de Herinrichting Haren.rnrnDe afgelopen jaren had Het Groninger Landschap de percelen omwille van een efficiënter natuurbeheer al in gebruik. Door deze afronding is het grootste deel van het Zuidlaardermeergebied nu aaneengesloten eigendom van Het Groninger Landschap. Het bezit van Het Groninger Landschap is hier nu circa 1900 hectare.rnrnOok bij de Binnen Aa bij Nieuweschans is Het Groninger Landschap 5 hectare rijker geworden. Hier had Het Groninger Landschap nog geen bezittingen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.