Veilig Verkeer Glimmen maakt pas op de plaats

Het actiecomité Veilig Verkeer Glimmen heeft besloten voorlopig pas op de plaats te maken. Een aantal recente maatregelen lijkt effect gesorteerd te hebben, zoals bijvoorbeeld de asfaltering van de verkeersdrempels en het verkeersmanagement. De gemeente is verder zelf vooral bezig met de herindeling. Mocht er aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld vanwege overlast tengevolge van de reconstructie van de Ringweg Zuid in Groningen, dan zal het comité zeker weer actief worden. Hopelijk met vers bloed. Zie [link=http://veiligverkeerglimmen.nl/ external]de laatste nieuwsbrief van[/link] Veilig Verkeer Glimmen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.