ALV Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 12 april 2017

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haarrnrnrnALGEMENE LEDENVERGADERINGrnaanstaande woensdag 12 april 2017, aanvang 20.30 uurrnin Dorpshuis ‘De Groenenberg’rnrnrnAgenda:rn1. Openingrn2. Vaststelling agendarn3. Communicaties (ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen)rn- Mails van Jeene Blaauw inzake verkeer naar Rangeerterrein (Zijn beantwoord en heeft onze aandacht)rn- Jeroen Hommes inzake huisvesting. (overleg heeft plaatsgevonden en ook een bewonersavond is georganiseerd in het najaar van 2016)rn4. Notulen ledenvergadering van 13 april 2016rn5. Jaarverslag 2016rna. Verslag van de voorzitterrnb. Financieel verslag 2016rnc. Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017rnd. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2016rne. Begroting 2017rn6. Bestuurssamenstelling/Bestuurswijzigingen.rn7. Dorpsvisiern8. Rondvraagrn9. SluitingrnrnrnKomt allen en praat mee over verkeer, herindeling, woningbouw en nog veel meer!!!

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.