GVH: stoepkrijt per direct uit APV in Haren

Gezond Verstand Haren wil dat het college zo snel mogelijk de Algemene Plaatselijke Verordening aanpast zodat kinderen gewoon kunnen stoepkrijten zonder bang te hoeven zijn voor een bekeuring.rnrnGezond Verstand Haren heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het feit dat ook in de gemeente Haren stoepkrijten op stoepen en pleinen verboden is. Ook al wordt het nimmer in de praktijk gebracht, de APV biedt op dit moment de mogelijkheid om kinderen die als onschuldig vermaak, tijdens het buitenspelen, tekeningen op de stoep maken met krijt in theorie hiervoor kunnen worden bekeurd.rnrnOmdat GVH van mening is dat kinderen zoveel mogelijk in de gelegenheid moeten worden gesteld plezierig buiten te kunnen spelen, dient zij een tijdens de komende raadsvergadering van 18 april een motie in om de apv te wijzigen op dit punt.rnrnGevraagd wordt of in de apv expliciet een uitzondering wordt gemaakt voor het stoepkrijten door kinderen. Gezond Verstand Haren hoopt dat de gehele gemeenteraad deze motie gaat steunen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.