Ruimte voor de roerdomp op het Zuidlaardermeer

De werkzaamheden voor de roerdomp in de oevers van het Zuidlaardermeer zijn afgerond. Grote delen van de omliggende rietvelden zijn de afgelopen 2 jaar verlaagd en er zijn enkele grote, maar ondiepe, waterpartijen in aangelegd. Met het materiaal wat vrijkomt is nog extra rietvelden aangelegd, zowel op ondiepe delen in het Zuidlaardermeer, alsook in de Kropswolderbuitenpolder op kleine schaal.rnrnDe rietvelden van het Zuidlaardermeer waren grotendeels te droog voor moerasvogels. Dit komt door peilverlagingen, verzurende depositie en natuurlijke ontwikkeling.rnrnDankzij financiële bijdragen van de Provincie Groningen, Prins Bernard Cultuurfonds en Kikkoman Foods B.V. kon een flinke start gemaakt worden om de oeverlanden van het meer te vernatten. Niet alleen de roerdomp profiteert van deze opknapbeurt. Ook andere moerasvogels als baardman, grote karekiet en snor zullen profiteren. De waterkwaliteit zal door de maatregelen verbeteren. Dankzij ondiep ondergelopen rietvelden zal het zwevend slib uit het water bezinken en wordt het doorzicht verbetert. Ondergedoken waterplanten en vissen profiteren hiervan. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook nog andere delen van het gebied aangepakt zullen worden.rnrnHet werk is uitgevoerd door Knoop Baggerwerken uit Tynaarloo.rnrnFoto: Gerrit Kiekebos

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.