Witwangstern broedt in het Zuidlaardermeer

 Voor het zesde opeenvolgende jaar broedt de witwangstern in Groningen. Ze zijn weer terug op het oude nest: de polders rond het Zuidlaardermeer die in beheer zijn van Het Groninger Landschap. Hier is het avontuur in 2012 begonnen. Vorig jaar weken de sterns een jaartje uit naar Roegwold, vanwege lage waterstanden rond het Zuidlaardermeer.

De witwangstern broedt in Nederland alleen in Groningen. De dichtstbijzijnde kolonies liggen op een kleine 1000 km afstand in Polen en Midden-Frankrijk. Vogelaars en vogelfotografen komen dan ook uit het hele land en zelfs daarbuiten om de witwangsterns te bewonderen. Bezoekers zijn welkom, maar het is erg belangrijk dat iedereen zich aan de toegangsregels houdt.

De sterns broeden in de zomerpolders langs de Hunze. Er zijn twee kleine kolonies met samen ruim 20 nesten. Het Groninger Landschap laat de zomerpolders elk voorjaar overstromen, net zoals vroeger toen er nog geen gemalen waren. In de loop van de zomer vallen de polders weer langzaam droog en kan er gemaaid of beweid worden. De witwangsterns vestigden zich in het jaar dat de zomerpolders voor het eerst onder water liepen.

Het Groninger Landschap hoopt op een goed broedsucces, waardoor de Groningse populatie kan groeien en ook nabijgelegen natuurgebieden als De Onlanden en Roegwold bevolkt raken.

De komst van soorten als witwangstern, zeearend en otter tonen het succes aan van de ontwikkeling van grote natte natuurgebieden rond de stad Groningen. Sleutelfactor is het waterbeheer. Sinds de natuurgebieden zijn losgekoppeld van landbouwgebieden, is er weer een natuurlijke peildynamiek. De veerkracht van de natuur doet de rest.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.