Geef uw mening over het OV-knooppunt bij u in de buurt

Reist u regelmatig met het openbaar vervoer en maakt u daarbij gebruik van OV-knooppunten in Groningen? De komende jaren willen we de knooppunten opwaarderen tot ‘Hubs’, overstapplekken waar je graag verblijft en waar voorzieningen zijn die reizigers belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan een kluis om een elektrische fiets te stallen en op te laden, een beschutte wachtplek of een ophaalpunt voor pakketten. Welke voorzieningen maken uw OV-reis aangenaam? Geef van 7 tot en met 16 juni uw mening aan Provinciale Staten via www.kiesvoorgroningen.nl.

Kies voor groningen

Op de website www.kiesvoorgroningen.nl kunnen inwoners van Groningen voor 32 OV-knooppunten aangeven welke voorzieningen zij daar wensen. Statenleden gebruiken deze reacties om zich een goed beeld te vormen van de voorzieningen die reizigers willen op een Hub. In de periode waarin de website is opengesteld (7 tot en met 16 juni) zijn Statenleden ook regelmatig op het digitale platform te vinden om te reageren op geplaatste reacties en zo nodig een aanvullende vraag te stellen.

Reacties

Alle reacties die via de website binnenkomen, worden naar de Statenleden gestuurd die op 21 juni met elkaar en met gedeputeerde van Verkeer en vervoer Fleur Gräper gaan praten over de Hubs. De discussie in de vergadering gaat vooral over de gewenste voorzieningen en het plan voor het opwaarderen van de 32 Hubs. Op 12 juli nemen Provinciale Staten een besluit over het budget dat ze beschikbaar gaan stellen voor de Hubs in 2017 en 2018.

Online in gesprek

Met dit initiatief willen de Staten van Groningen op een laagdrempelige manier inwoners van Groningen de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan met Statenleden. Voorheen was dit alleen mogelijk door in te spreken tijdens een vergadering op het provinciehuis of door een e-mail of brief te sturen aan Provinciale Staten. Het initiatief maakt onderdeel uit van de campagne ‘Kies voor Groningen’, waarmee de Staten meer mensen willen interesseren voor de provinciale politiek en het inwoners makkelijker willen maken om in contact te komen met hun volksvertegenwoordigers.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.