Inwoners mogen meedenken over fietssnelweg

De provincies Drenthe en Groningen willen samen met de gemeenten Assen, Haren, Groningen en Tynaarlo een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen realiseren langs het Noord-Willemskanaal. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere uitwerking.

Om voor de Fietssnelweg inspiratie op te doen hebben vorig jaar vijf creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld geschetst van de Fietssnelweg. De volgende stap is vanaf nu tot oktober 2017 wensen, eisen, creativiteit en enthousiasme te bundelen en uit te werken in een schetsontwerp van de Fietssnelweg. Voor het trajectdeel tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen is door de provincie Groningen al een plan gemaakt, omdat op dat deel onderhoud aan de dijk noodzakelijk is.

Uitnodiging

Iedereen die mee wil denken over de toekomstige Fietssnelweg is welkom op woensdag 28 juni 2017 tussen 16.00 en 20.00 uur in Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijksweg 4 in Vries.

Informatie en stand van zaken

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van beide provincies en gemeenten aanwezig. Zij geven informatie over het proces en zijn benieuwd naar reacties en ideeën. Ook kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor deelname aan de werksessies die binnenkort plaatsvinden.

Bron provincie Drenthe

Meer info op de website van de Fietsersbond

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.