Restauratie graven vrijwilligers gevraagd

Sommigen zal de afgelopen tijd een wat ongewone activiteit op het  kerkhof zijn opgevallen. De Bartholomeüskerk is al eeuwenlang het centrum van alles wat met leven en dood in Noordlaren te maken heeft en op het omringende kerkhof werden duizenden inwoners door de tijden heen naar hun laatste rustplaats gebracht. Nadat de nieuwe begraafplaats in 1871 werd geopend, raakte het kerkhof langzamerhand uit de gratie en nu zijn er bovengronds nog maar tien graftekens te zien, waaronder het grote familiegraf van Swinderen  en dat van de familie de Sitter. Beide families hadden landgoederen in de buurt en hadden invloed in de kerk.

Het College van Kerkrentmeesters heeft het hek van het graf de Sitter laten restaureren en een klein groepje van drie vrijwilligers heeft  de vrijwel onleesbaar geworden grafplaten schoongemaakt en opnieuw beletterd. Het is enorm precies werk, dat  veel concentratie en een vaste hand vereist, maar het resultaat mag er zijn!

Eigenlijk zou dit groepje, onder leiding van Lucas Ocken, die o.a. de restauratie van de Noorderbegraafplaats van Assen op touw zette, door willen gaan met de grote begraafplaats, die niet alleen nationaal bekende graven telt, als die van de orgelbouwers van Oeckelen, de schrijver Johan Fabricius en de tabaksfamilie Niemeyer, maar ook rusten hier vele generaties van al die lokale families, die Noordlaren zijn gezicht hebben gegeven. Een begin is gemaakt alle graven daar genealogisch in kaart te brengen. Ze zijn te bekijken op de site www.omline-begraafplaatsen.nl. Zoek onder Groningen, dan Haren en zo komt u op de  Begraafplaats Noordlaren. U kunt natuurlijk ook direct zoeken op uw eigen familienaam.

Voor de restauratie van deze begraafplaats zijn echter veel meer vrijwilligers nodig. De stenen moeten immers worden schoongemaakt, vele hekken moeten worden ontroest, soms worden gerepareerd en opnieuw geverfd. Electriciteit heeft de begraafplaats niet en de waterdruk is onvoldoende. Nodig zijn dan ook allereerst een generator, een watertank en een hogedrukreiniger, waarmee op lage druk voorzichtig de oude grafstenen kunnen worden schoongespoten. Pas dan kunnen de beletteraars aan ‘t werk. In Beilen en Assen stelden bedrijven de apparatuur belangeloos ter beschikking. Zal dat ook zo zijn in Noordlaren en omgeving? Als u ons wilt helpen samen de begraafplaats weer mooi te maken, meldt u zich dan aan bij:  – Andrea Horneman, andreahorneman@hotmail.com  telefoon 0504092872 of 0681185604     of Corke van der Weijden, corkevanderweijden@gmail.com telefoon 0614257566 of Theo Sieling, tsieling@outlook.com , telefoon 0657123505.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.