Beheerplan Natura 2000 Zuidlaardermeer vastgesteld

Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben het beheerplan Natura 2000 voor het Zuidlaardermeergebied vastgesteld. Het beheerplan beschrijft hoe de natuur in het Zuidlaardermeergebied beschermd wordt en heeft een looptijd van zes jaar Zo krijgen zeldzame vogels zoals bijvoorbeeld de roerdomp en de porseleinhoen een beter leefklimaat. Het beheerplan Zuidlaardermeergebied is gemaakt door vijftien organisaties die samen de natuurdoelen gaan realiseren.

Lees verder op provinciegroningen.nl

 

Van 13 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017 ligt het beheerplan Zuidlaardermeer ter inzage voor een zienswijze in de provinciehuizen van Drenthe en Groningen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.