Wat wilt u met het dorpsbudget doen?

In april heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om dorpsbudgetten beschikbaar te stellen voor Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren.

Alvast vooruitlopend op het beschikbaar komen van de budgetten wil het Plaatselijk Belang Glimmen graag van u weten; wat wilt u doen met (een gedeelte) va het budget van €5000 voor Glimmen dit jaar?

Stuur uw voorstel naar info@pb-glimmen.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.