Begroting gemeente Haren 2018

Dankzij een degelijk financieel beleid sluit de begroting 2018 van de gemeente Haren met een voordelig resultaat van € 2.449.000. Daarmee bedraagt het eigen vermogen van de gemeente Haren (ook wel Algemene Reserve) eind 2018 9,1 miljoen euro. In 2018 is de solvabiliteit 19%, waarmee de doelstelling van een solvabiliteit van 30% in 2023 haalbaar blijft. Solvabiliteit is een kengetal om aan te geven of een organisatie op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Door de toename van het eigen vermogen en het vergroten van de solvabiliteit versterkt de gemeente Haren haar financiële positie in lijn met de kaders die geschetst zijn in het verbeterplan Beterr Haren. Lees verder op haren.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.