Persbericht coalitiefracties gemeente Haren

Eindelijk is daar het wetsontwerp, dat aan de leden van de Tweede Kamer een fusie voorstelt tussen Groningen, Haren en Ten Boer. De fracties van D66, Gezond Verstand Haren en CDA hebben er na eerste lezing enkele vragen over.

Voor welk probleem is deze herindeling een oplossing?
Van een wetsontwerp waarin een herindeling volgens de wet arhi wordt afgedwongen, mag je verwachten dat het een oplossing biedt voor een serieus probleem. Uit dit wetsontwerp wordt echter niet duidelijk welk probleem wordt opgelost. Daar waar het herindelingsadvies van de provincie nog gebaseerd leek op een noodlijdende gemeente Haren die nodig uit dat lijden verlost moest worden, erkent het wetsontwerp dat het in Haren best goed gaat. Het wetsontwerp maakt geenszins aannemelijk dat herindeling voor de gemeente Haren NOODZAKELIJK is.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van Haren?
Van een gedwongen herindeling in het kader van de wet arhi mag je verwachten dat duidelijk wordt dat herindeling beter is voor de inwoners . De meerwaarde wordt echter niet benoemd. Over de nadelige gevolgen wordt helemaal niet gerept. Het wetsontwerp gaat simpelweg uit van het perspectief van een nieuwe grote gemeente. Zo’n grote gemeente heeft ‘meer bestuurskracht’! Nogal logisch want een grote gemeente heeft ook een grotere taakzwaarte. Is ‘meer’ ook ‘beter’ als het wordt afgewogen tegen meer afstand en meer bureaucratie?

Wat gaan de raden van Groningen en Ten Boer doen, nu er veel hinder ontstaat?
Het is een goede zaak dat de minister zich houdt aan zijn eigen beleidskader: Haren heeft niet ingestemd met de herindeling, dus kan er van een lichte variant (Haren en Ten Boer mogen aan de stad toegevoegd als zij dat zelf willen) geen sprake zijn. Dat de consequentie nu is dat ook de stad Groningen opgeheven wordt, wisten stad en provincie natuurlijk wel. De provincie koos er desalniettemin voor de zaken zo voor te stellen dat ook Haren had ingestemd. Terecht wees de Raad van State erop dat dit niet het geval is. Niet Haren, maar de provincie jaagt de samenleving hiermee op kosten en trakteert de stad op heel veel rompslomp en hinder. Wat die hinder betreft: de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer hebben eerder unaniem aangegeven geen hinder te willen ondervinden van Haren: ‘graag of niet’ was de boodschap, want nodig was het voor hen niet. En als het al zou moeten dan via de lichte variant. Hoe gaan de raden daar nu mee om? Het zou een goede zaak zijn als ook zij zich zouden houden aan hun eigen kaders! ‘Groningen betaalt een hoge prijs voor de fusie…’ stelt het Dagblad van het Noorden. Maar Haren heeft daar niet om gevraagd. Voor Groningen is de toevoeging van Haren niet echt nodig, zo was de opstelling van Groningen tot nu toe. Nu lijkt echter dat in/bij de stad andere belangen spelen omHaren te annexeren, mogelijk zelfs ‘koste wat kost’!

De Tweede Kamer is aan zet
Het wetsontwerp is naar de Tweede Kamer en die is nu aan zet. De fracties van D66, GVH en CDA zullen zich maximaal inzetten om aan de leden van de TK duidelijk te maken dat Haren zelfstandig kan en wil blijven, dat een zelfstandig voortbestaan het beste is voor de inwoners van Haren en dat daarmee geen schade wordt toegebracht aan de grote buurgemeente. Tot de TK zich heeft uitgesproken werken wij door aan Beterr Haren en blijft de motie van de raad van Haren van 5 september 2016 onverminderd van kracht: geen medewerking verlenen aan de herindeling.

Marjan Bachman, namens D66
Meinard Wolters, namens GVH
Jacob Boonstra, namens CDA

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.