Dorpsenquête Glimmen al ingevuld?

Beste dorpsgenoot,

Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit om uw mening te geven over Glimmen binnen een herindeling of zelfstandigheid. De aankomende herindeling is voor Plaatselijk Belang Glimmen de eerste aanleiding om met een dorpsvisie aan de slag te gaan. Wat wil het dorp zélf straks binnen die grote gemeente zijn, doen of worden? Plaatselijk Belang heeft voor de ontwikkeling van de Dorpsvisie de samenwerking gezocht met alle andere verenigingen in het dorp. Zowel de sport als het dorpshuis doen mee.

Via deze enquête vraagt Plaatselijk Belang naar uw wensen en ideeën om daar vervolgens naar te kunnen handelen. U medewerking is dus noodzakelijk en belangrijk!

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet op de persoon herleidbaar. U kunt de enquête invullen tot 15 januari 2018. De onderzoeksresultaten willen wij vervolgens met u delen en begin 2018 nabespreken in ons dorpshuis De Groenenberg (hierover krijgt u later meer informatie).
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. veel succes!

Klik hier voor de enquête

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.