Dorpsenquête invullen kan nog tot 1 februari

Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit om uw mening te geven over Glimmen binnen een herindeling of zelfstandigheid. Via deze enquête vraagt Plaatselijk Belang naar uw wensen en ideeën om daar vervolgens naar te kunnen handelen. U medewerking is dus noodzakelijk en belangrijk! Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet op de persoon herleidbaar. U kunt de enquête invullen tot 1 februari 2018. De onderzoeksresultaten willen wij vervolgens met u delen en begin 2018 nabespreken in ons dorpshuis De Groenenberg
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag. veel succes!

Klik hier voor de enquête

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.