Onderzoek naar vrijwilligerswerk in Haren

Hoe sterk zijn de vrijwilligersorganisaties in Haren? Met wie werken ze samen en waar hebben ze behoefte aan? Stichting Torion wil hier graag meer inzicht in krijgen. Daarom laat Torion een groot onderzoek uitvoeren door het Sociaal Planbureau Groningen.

In Haren vormen de professionals van Stichting Torion een belangrijke vraagbaak voor de ruim zestig lokale vrijwilligersorganisaties.

Torion constateert bij die organisaties een grote behoefte aan samenwerking en contact. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Torion heeft daarom, samen met het Sociaal Planbureau Groningen, een enquête opgesteld die de huidige situatie in kaart moet brengen.

De enquête zal inzicht geven in vragen als: – Welke contacten heeft een vrijwilligersorganisatie met andere vrijwilligersorganisaties? – Hoe sterk zijn de contacten tussen organisaties? – Welk doel dienen de contacten? – Welke organisaties hebben de meeste relaties en hoe sterk zijn deze relaties? – Hebben vrijwilligersorganisaties contacten over sectoren heen? – Welke ambities en behoeftes liggen er in samenwerking?

Het onderzoek zal een uitgebreide netwerkanalyse opleveren. Hiermee kan Torion de samenwerking en verbondenheid tussen organisaties vergroten en de professionele ondersteuning beter afstemmen op de behoeftes van de vrijwilligers.

Participatiesamenleving

Vrijwilligerswerk krijgt een steeds grotere rol in de huidige participatiesamenleving. De regering ziet graag dat er veel maatschappelijke taken worden uitgevoerd door vrijwilligers. Die hebben vaak wel behoefte aan ondersteuning, van elkaar en van professionals. Mede door de aantrekkende economie, vergrijzing en verandering van het werk, hebben steeds meer organisaties moeite om vrijwilligers te vinden en vast te houden.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.