ALV ijsvereniging 5 februari

Op maandag 5 februari a.s. om 20.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de IJsvereniging Glimmen
gehouden in het Dorpshuis de Groenenberg.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen ALV 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel Jaarverslag 2017
5. Verslag kascommissie
6. Protocol voor het opstarten van de baan bij naderende vorst
7. Vervroegen datum ALV naar november
8. WVTTK / rondvraag

De vergadering wordt afgesloten met een gratis verloting!

Wij nodigen u van harte uit mee te denken en te praten over de toekomst van onze prachtige ijsbaan.
Het bestuur van de IJsvereniging Glimmen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.