Alweer een Groninger zeearend geboren in het Hunzedal

Voor het tweede opvolgende jaar is er een Groninger zeearendjong uit het ei gekropen in het Hunzedal. Hetzelfde paartje dat vorig jaar na eeuwenlange afwezigheid het eerste Groninger zeearendjong wist voort te brengen is ook dit jaar succesvol gebleken.

Bijzonder aan de locatie is dat de zeearend broedt in een groot wetland van circa 2.000 hectare, waarin behalve natuur ook landbouw en drinkwaterwinning een belangrijke functie in het gebied hebben. Daarbij zijn de spectaculaire dieren vanaf de openbare wegen en fietspaden goed waar te nemen door bezoekers van het gebied.

Dit succes is, naast de uitgebreide natuurontwikkeling van de afgelopen decennia, in belangrijke mate te danken aan aangepaste onderhouds- en beheerwerkzaamheden van het Waterbedrijf Groningen waardoor er een optimaal rustige broedplek gewaarborgd was. Ook het Waterschap Hunze en Aa’s, jagers en agrariërs hebben hun activiteiten aangepast in het belang van de zeearend. Een bijzondere samenwerking met een fantastisch resultaat!

Vorig jaar is er om (onbedoelde) verstoring van de broedpoging te voorkomen, uitgebreide bewaking ingesteld rondom het nest. Ook dit jaar is er weer een geavanceerd camera-alarmeringssysteem aanwezig om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Via een crowdfundingsactie van Het Groninger Landschap kunnen mensen die deze bewaking ook belangrijk vinden een donatie doen. Ruimhartige schenkers zijn al verrast met een unieke houtsnede van de zeearend, die de bekende vogelschilder Erik van Ommen beschikbaar heeft gesteld. Een excursie met de beheerder van het gebied ligt nog in het verschiet.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.