Zingen in Glimmen, zondag 10 juni

Op zondagmiddag 10 juni  om 16.30 uur is er in de Trefpuntkerk van Glimmen (Nieuwe Schoolweg) een zanguur waarin verschillende nieuwe liederen worden gezongen. Ook zullen ter afwisseling een aantal bekende liederen op het programma staan.

Het doel van dit zanguur is de rijkdom ontdekken die de nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek en andere bundels in zich bergen. Het zijn liederen die in maar ook buiten de zondagse liturgie een functie kunnen hebben.

We worden bij het zingen geholpen door het zangkwartet ‘Mozayk’ uit Heerenveen.

bestaande uit Froukje Rispens, Willemien Lolkema, Atse Numan en Andries Visser.

De solopartijen worden gezongen door Anneke van der Heide.

De piano en het orgel worden bespeeld door Chris van Bruggen die tevens uw gastheer is.  De toegang is vrij. Collecte bij de uitgang.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.