Langdurige droogte maakt maaien in Onnerpolder mogelijk

Tussen Haren en Waterhuizen – ten zuiden van de Dr. Ebelsweg – vinden momenteel bijzondere maaiwerkzaamheden plaats. In natuur- en waterbergingsgebied de Onnerpolder wordt met een speciale rupsmaaier de ruige vegetatie gemaaid en afgevoerd. De langdurige droogte maakt het gebied voor het eerst na zes jaar toegankelijk voor de zware maaimachine.

De Onnerpolder bestaat uit voormalige landbouwgronden die deels omgevormd worden tot natuurgebied door Het Groninger Landschap. De polder is onderdeel van het veel grotere natuur-, waterberging- en recreatiegebied het Hunzedal dat ook het Zuidlaardermeer omvat.

De reden van het maaien is dat de plant pitrus op de voormalige landbouwgrond zo welig tiert dat het de ontwikkeling van een meer gevarieerder moerasvegetatie onmogelijk maakt. Normaal gesproken laat pitrus zich goed terugdringen door intensief maaibeheer en enkele maanden hoog waterpeil, maar de vochtige ondergrond maakt de Onnerpolder doorgaans ontoegankelijk voor maaimachines.

De droge zomer heeft er nu toch voor gezorgd dat een speciale rupsmaaier het gebied kan bewerken. De maaier heeft brede rupsbanden die er voor zorgen dat de machine niet in de veengrond wegzakt. Er is gewacht met het starten van de werkzaamheden tot het zeldzame porseleinhoen en andere moerasvogels hun jongen hadden grootgebracht.

In totaal wordt zo’n 11 hectare pitrus verwijderd. Het gaat om meer dan honderd ton maaisel. Dit maaisel krijgt een mooie toepassing als humusrijk strooisel voor akkers. Zo hoeft er geen kunst- of drijfmest gebruikt te worden en krijgt de akkerbouwer op duurzame wijze een hogere opbrengst aan gewassen.

Het maaien gebeurt door het in natuurvriendelijk maaibeheer gespecialiseerde bedrijf Firma De Vries uit Cornjum. Het maaisel wordt afgevoerd door loonwerker Rensema uit Westerbroek. De natuurbeheerders van Het Groninger Landschap zorgen voor de begeleiding van de werkzaamheden.

Komende maanden zullen de resterende pitruswortels afsterven door het hogere winterwaterpeil en zal ruimte ontstaan voor nieuw moerasplanten.

Meer foto’s

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.