Kerstmis in de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen

Wij willen u van harte uitnodigen voor de kerstvieringen in de Trefpuntkerk in Glimmen en in de Bartholomeüskerk in Noordlaren.

Op 23 december om 10 uur vieren wij in de Trefpuntkerk in Glimmen de vierde zondag van de advent. In deze dienst zal prof. Michaël Steehouder voorgaan. De cantorij onder leiding van Chris van Bruggen ndersteunt de gemeentezang.  Het thema is ‘groeten’: de groet van de engel aan Maria als hij de geboorte van Jezus aankondigt, de groet van Maria aan haar nicht Elisabeth die moeder zal worden van Johannes de Doper en de groet waarmee wij elkaar begroeten, als we elkaar ontmoeten. Een groet betekent dat je elkaar kent en als je gegroet word weet je je gezien. Na de dienst bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken.

Op 24 december om 22.00 uur zal in de mooie oude Bartholomeuskerk in Noordlaren een feestelijke kerstavonddienst gehouden worden.  We zingen veel vertrouwde kerstliederen en horen het verhaal van de geboorte van het Christuskind in de nacht. In deze dienst is het thema ‘vrede’. Wat betekent het dat de engelen zingen over vrede, die zal aanbreken door de geboorte van dit kind?  Voorganger is de eigen predikant ds. Anja Kosterman. Het orgel wordt bespeeld door Jan-Arjen Mondria.

Op kerstmorgen 25 december 10 uur zal in de prachtig heringerichte kerk van Glimmen een feestelijke kerstmorgendienst worden gehouden. Voorganger in deze dienst is de eigen predikant ds. Anja Kosterman. Thema in deze dienst is ‘Van chaos naar licht’. Is het nog mogelijk in deze tijd te geloven in een leefbare wereld, waarin God onder de mensen woont? In deze dienst zal de cantorij haar medewerking verlenen onder leiding van Anneke van der Heide. Pianist en organist is Chris van Bruggen, Annemiek Bolding bespeelt de dwarsfluit. In deze dienst worden zowel oude als nieuwere kerstliederen gezongen. Na afloop van deze dienst  is er gelegenheid om elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten

Iedereen is van harte welkom in deze diensten.

 

 

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.