Cursus ‘Politiek Actief’ op stadhuis Groningen

Gemeente Groningen biedt voor de eerste keer deze gratis cursus aan

Voor inwoners die meer willen weten over de gemeente en de gemeentepolitiek organiseert de gemeente Groningen de gratis cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’.


De cursus is zeer geschikt voor mensen die misschien wel actief willen worden in de politiek maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. De eerste bijeenkomst is eind mei.

 

Wat doet de gemeente eigenlijk? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van

Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Hoe heb je als inwoners invloed? En wat doet een raadslid nu precies?

Op deze vragen krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici uit de gemeente. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Opgeven en meer informatie: gemeente.groningen.nl/politiek-actief.

Raadzaal
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten op maandagavond in de raadzaal op het stadhuis op de Grote Markt. De eerste cursusdag is maandag 20 mei. Aan het eind van de cursus, op woensdag 29 juni, wonen de deelnemers een vergadering van de Groningse gemeenteraad bij. De cursus wordt verzorgd door een medewerker van ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’, uit Den Haag.

Raad zoekt Vrouw
Het is voor het eerst dat inwoners van de gemeente Groningen de cursus ‘Politiek Actief’ kunnen volgen. “Dit past bij het streven om inwoners meer bij de gemeente en de gemeentepolitiek te betrekken”, vertelt griffier Toon Dashorst van de Groningse gemeenteraad. “Politieke partijen zijn natuurlijk zelf ook actief op dit gebied. Soms ontwikkelen ze ook gezamenlijk activiteiten. Zo hebben vrouwelijke raadsleden in 2017 de campagne ‘Raad zoekt Vrouw’ gevoerd om vrouwen te interesseren voor het werk als raadslid.”

Verkiezingen
De cursus ‘Politiek Actief’ is een succesnummer van ProDemos. In ruim 200 gemeenten hebben de afgelopen jaren meer dan 6000 mensen de cursus gedaan. Een groot deel van de deelnemers is later ook echt actief geworden in de gemeentepolitiek. Grofweg een derde van de cursisten van de afgelopen jaren heeft bij verkiezingen op een lijst van een politieke partij gestaan.

Programma
De cursus ‘Politiek Actief’ voor inwoners van de gemeente Groningen bestaat uit 4 bijeenkomsten van 19.00-22.00 uur en het bijwonen van een raadsvergadering vanaf 16.30 uur:

Bijeenkomst 1 (20 mei): introductie en kennismaking

– Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van

de gemeente?

– Verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2 (27 mei): de gemeente

– Hoe werkt de gemeente?

– De besluitvorming binnen de gemeente

– Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 (3 juni): de gemeenteraad

– Taken en rollen van de gemeenteraad

– De instrumenten van een raadslid

– Basiskennis gemeentefinanciën

– Speeddaten met gemeenteraadsleden

Bijeenkomst 4 (17 juni):

– Training overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5 (26 juni):
– Raadsvergadering gemeenteraad Groningen bijwonen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.