Bijeenkomst Duurzaam Glimmen 15 mei

Aankondiging:
15 mei om 19:30 uur
Bijeenkomst Duurzaam Glimmen
Dorpshuis de Groenenberg

Beste inwoners van Glimmen,
Door een tiental inwoners van Glimmen is in de zomer van 2018 de werkgroep ‘Duurzaam Glimmen’ gevormd. Deze werkgroep buigt zich over de vraag hoe ons dorp zichzelf kan organiseren in de omslag naar een meer duurzame samenleving op het vlak van energie, natuur en leefbaarheid. Gelijktijdig heeft de Gemeente Groningen (na overdracht van Haren) een eigen dorpsenergie-visie (verder) ontwikkeld: Waar liggen de kansen, en wat zijn de (on)mogelijkheden in onze regio.

Inmiddels is er door de werkgroep Duurzaam Glimmen in samenwerking met Coöperatie Duurzaam Haren een concreet haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkeling van een kleinschalige zonneweide in ons dorp dat voldoende energie zou kunnen opleveren voor het huidige elektriciteitsgebruik van een groot deel van Glimmen. De beoogde locatie is op een perceel aan de Zuidlaarderweg, langs het spoor, tegenover de Kastanjehoeve. Dit zonnepark kan goed worden ingepast in het landschap, bijvoorbeeld omrand met boomsingels en struiken. De inwoners van Glimmen zouden volop kunnen participeren, door afname van stroom of door mee te investeren tegen een aantrekkelijk rendement. Zo wordt het dorp eigenaar van zijn eigen energieopwekking.

Naast dit concrete idee zijn er door de werkgroep ook in de breedte een aantal mogelijke kansen voor Glimmen in beeld gebracht, zoals het opwekken en gebruik van Groengas, gezamenlijke inkoop van panelen en isolatie, en het organiseren van maatadvies voor woningen m.b.t. energiebesparing en -opwekking.

Duurzaam Glimmen wil alle inwoners van Glimmen van harte uitnodigen voor de informatieavond waar we deze
ideeën willen voorleggen en met jullie willen bespreken. Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen: Zien
we dit zitten als dorp? Wat is het rendement als ik investeer? Hoef ik dan zelf geen panelen meer op mijn dak?
Hoe ziet dat er dan uit, als het er zou komen?

Programma:
19:15   Deur open, inloop met koffie/thee
19:30   Korte introductie Duurzaam Glimmen
19:35   Presentatie mogelijkheden zonneweide incl. berekeningen en beelden.
Door Menno Visser (Duurzaam Haren) en Willem Rienks van ROM3D (ontwerpburo)
Incl. vraag en antwoord na afloop.
20:30   Korte pauze
20:45   Korte presentatie Energievisie Gemeente Groningen
Door Anne Venema, duurzaamheidsadviseur Gemeente.
21:00   Wat is er verder mogelijk in Glimmen, bv. Groen gas, gemeenschappelijke inkoop, etc.
Inventarisatie uit de zaal. Door werkgroep Duurzaam Glimmen.
21:30   Afsluiting.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.