Herdenking 3 mei Appelbergen 14.00 uur

PROGRAMMA HERDENKING SLACHTOFFERS APRIL-MEISTAKING 1943
Op 3 MEI 2019 om 14:00 u. vanaf het paviljoen APPÈLBERGEN te Glimmen

1 Openingswoord door voorzitter, Johan Postema
2 Muzikaal intermezzo “Als alle mensen vogels dromen” van J.J. Bol/J. Raas,
door het Vocaal Ensemble Roden o.l.v. Viola Land
3 Gedicht voorgedragen door een leerling van de Quintusschool 4
4 Herdenkingsrede door historicus en journalist Ad van Liempt.
5 Muzikaal intermezzo ‘”‘Stil is de straat” van J. Raas door het Vocaal Ensemble Roden
o.l.v. Viola Land
6 Toespraak door Olchert Hartholt & Ingeborg Martens, familie van meerdere slachtoffers.
7 Gedicht “34 Namen in Appèlbergen”, dichter Arjen Boswijk, door afgevaardigde van de
gemeente Groningen
8 “Wij herdenken”, de namen van de slachtoffers worden voorgelezen.
9 Eerste bloemstuk bij het monument door de sprekers.
10 Hoornsignaal “Taptoe” door de hoornblazer van de KMK “Johan Willem Friso”, dhr. F. Valkema
11 1 minuut stilte
12 Het Wilhelmus wordt ingezet door de hoornblazer, dhr. Valkema en het 1 e couplet wordt
gezongen door de aanwezigen.
13 Bloemstuklegging bij het monument
• Vanuit de Stichting 3 Mei Comité Appèlbergen door de voorzitter en de secretaris
• Door familie van de slachtoffers, bij de V-boom.
• Door afgevaardigden van gemeente en organisaties
• 34 Anjers rond het Monument door leerlingen van de Quintusschool
14 Dankwoord door de voorzitter, Johan Postema
15 Afsluiting herdenking met rondgang langs het Monument
16 Muzikale afsluiting “Ik ben vrij” van H. Harmsen door het Vocaal Ensemble Roden
o.l.v. Viola Land
17 Informele bijeenkomst in het Paviljoen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.