Meldpunt Overlast & Zorg

“Mijn buurman draait  ‘s nachts altijd luide muziek en stampt hard mee op de maat”

Meldpuntfunctionaris Henk Nijhuis is sinds juni 2017 juni werkzaam. Hij heeft als werkgebied de wijken De Rivierenbuurt, Oosterpoortwijk, Corpus den Hoorn, De Wijert en de Hoornsemeerwijk. Sinds januari 2019 zijn daar Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen bijgekomen.

Het mooie van de stad, vind Henk Nijhuis, is de dynamiek. Er is altijd iets te doen met zoveel mensen dicht bij elkaar. Dat kan plezierig zijn maar soms kan het ook leiden tot overlast. Vaak wordt bij overlast gedacht aan lawaai van de buren maar u kan het ook ondervinden van bijvoorbeeld drugs- en drankverslaafden, jongeren, (huis) dieren of bedrijven. Natuurlijk gebeurt er in de landelijke gebieden ook voldoende. Soms is de overlast van een soortgelijke problematiek, soms ook anders van aard.

Zorg

Soms gaat het niet om overlast maar om zorg om de ander. Bijvoorbeeld om mensen die vereenzamen, die zichzelf en/of hun omgeving vervuilen, om mensen met psychische problemen of om vormen van huiselijk geweld.

In gesprek gaan

Onlangs had Henk Nijhuis een melding gekregen van een mevrouw. Ze had al maanden last van de benedenbuurman die vaak ruzie heeft met zijn vriendin. Volgens mevrouw schreeuwden ze tegen elkaar en sloegen ze met deuren. Mevrouw had ze er een keer op aangesproken. Dat had maar even geholpen. Henk Nijhuis raadde mevrouw buurtbemiddeling aan. Daarnaast had hij de wijkagent op de hoogte gebracht van de overlast.  Voor de wijkagent altijd goed om te weten wat er speelt in de wijk.
Mevrouw was met behulp van buurtbemiddeling in gesprek gegaan met de buurman. Beide partijen waren er positief uitgekomen en de overlast was afgenomen. Ze hadden afgesproken elkaar aan te spreken bij overlast. Henk Heeft daarna geen meldingen meer gekregen van dit adres.

Wat u kunt melden:

  • burenoverlast;
  • jeugd- en jongerenoverlast;
  • kamerverhuur;
  • drugs- en of alcoholoverlast;
  • dieren: verwaarlozing of gevaar voor omgeving;
  • overlast door horeca;
  • geluidsoverlast bouwwerkzaamheden;
  • zorg: verslaving, zelfverwaarlozing, kinderen, dementie, buitenslapers, overige.

 

Voor zowel overlast als zorgelijke situaties kunt u contact opnemen met het Meldpunt Overlast en Zorg. Na registratie van uw melding en uw naam, zorgt het Meldpunt dat het bij de juiste instantie terecht komt. U krijgt daarbij altijd te horen wat er met uw klacht of probleem is gedaan. Soms vrij snel, maar als het om een ingewikkelde zaak gaat, kan dat iets langer duren.

U kunt het Meldpunt telefonisch bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur op nummer 050- 587 5885. Ook kunt u uw melding doen via de website van het Meldpunt: groningen.nl/overlast.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.