Start Ondersteuner Jeugd en Gezin Haren 

Samenwerking huisartsen, WIJ en gemeente voor laagdrempelige jeugdhulp

 

Na de pilot ‘Ondersteuner Jeugd en Gezin’ in Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk is er vanaf nu ook een ondersteuner jeugd en gezin in Haren. De ondersteuner jeugd en gezin is de schakel tussen de WIJ-teams en de huisartsen. Het doel van deze intensieve samenwerking tussen de WIJ-teams en de huisartsen werken is een betere toegang tot jeugdhulp.

 

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het versterken van de samenwerking tussen de huisartsen en de gemeentelijke WIJ-teams leidt tot laagdrempelige zorg dichtbij de gezinnen. We verbeteren hiermee de kwaliteit van de zorg en dringen het gebruik van jeugdhulp terug.”

 

De Ondersteuner Jeugd en Gezin geeft advies aan de jongere en de opvoeders. Ook kan de ondersteuner contact met de school onderhouden. De ondersteuner maakt een inschatting van de aanwezige mogelijkheden en beperkingen van het gezin zodat de zorg beter aansluit op de vraag en de omstandigheden. Esther de Vries ondersteuner in Haren: “Kinderen krijgen hiermee niet gelijk een etiket of een intensief traject. Een paar gesprekken kunnen ook tot een goede oplossing leiden.”

 

De huisarts heeft een verwijsfunctie naar alle vormen voor jeugdhulp en is dus voor jongeren, hun ouders en voor gemeenten een belangrijke partner in de jeugdhulp. Huisarts Bert Heikens: “Met deze ondersteuner kunnen we veel beter zorg op maat bieden. Dat levert een betere kwaliteit zorg en hulp op.”

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.