Enquête over afvalbeleid

Hoe moet het afval in Groningen worden ingezameld?

De gemeente Groningen wil afval optimaal scheiden, inzamelen en recyclen. Alle inwoners kunnen meedenken over het afvalbeleid. Hun mening wordt de komende weken gepeild in een enquête.

Alle inwoners van de gemeente Groningen worden van harte uitgenodigd om mee te doen! Hun antwoorden zijn van invloed op het nieuw vast te stellen afvalbeleid. De digitale enquête wordt voorgelegd aan het inwonerspanel `Groningen Gehoord’.

Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan zich voor dit panel opgeven en zo deelnemen aan actuele enquêtes. Om een nog hogere respons te krijgen, wordt de enquête over afvalbeleid bovendien verspreid via dag- en weekbladen en sociale media. Link: http://bit.ly/afvalgro

Aanleiding voor de enquête is de samenvoeging, op 1 januari van dit jaar, van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De wijze waarop het afval wordt ingezameld en de afvalstoffenheffing wordt bepaald, verschilt nu nog. Zo kennen de voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen vaste afvaltarieven, maar wordt in de voormalige gemeente Haren afgerekend op gewicht.

De bedoeling is dat er voor de huidige gemeente Groningen een nieuw, eenduidig beleid komt. In de enquête wordt onder meer gevraagd hoe de inwoners denken over afvalinzameling, over de mogelijkheden en voorzieningen om afval te scheiden en over de manier waarop de afvalstoffenheffing nu is geregeld.

Wethouder Glimina Chakor hoopt op een hoge respons: ‘Iedereen heeft te maken met afvalinzameling. We vinden het waardevol om de mening van de mensen te kennen en hier rekening mee te houden, voor we aanpassingen van het afvalbeleid overwegen.’

De gemeente Groningen streeft samen met haar inwoners naar optimale afvalscheiding en heeft de ambitie om op termijn alle afval opnieuw te gebruiken of te recyclen.

De enquête loopt vanaf vandaag, tot 8 september. De gemeenteraad van Groningen zal vervolgens – mede op basis van de resultaten van deze enquête – worden betrokken bij de opstelling van een nieuw afvalbeleid en de opbouw en structuur van de afvalstoffenheffing per 2021.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.