Naam Nationaal Park Drentsche Aa voor het hele Aa-gebied

Nationaal Park Drentsche Aa heet voortaan ook écht Nationaal Park

Jaarverslag en monitoringsrapportage zijn gepubliceerd

Gelijktijdig met het vaststellen van het jaarverslag 2018 nam het Overlegorgaan Drentsche Aa afscheid van de officiële naam: ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’. Vanaf nu gebruiken we de naam ‘Nationaal Park Drentsche Aa’ voor het hele Drentsche Aa-gebied: Van het brongebied in het ‘Hart van Drenthe’ tot de benedenloop in Groningen (zie het bijgevoegde kaartje (pdf, 1.4 MB)). In alle uitingen zal dit de komende tijd worden aangepast, te beginnen met het logo.

Er zijn dit jaar zijn er weer veel projecten en activiteiten uitgevoerd. Voorzitter Hendrik Oosterveld: “We zijn weer onder de indruk van wat in dit gebied, door de inzet van veel betrokken organisaties en personen, tot stand is gebracht. Het sterkt ons, als organisatie en bestuurders, om de koers die we samen hebben ingezet vast te houden.” Meer over de uitvoering van projecten en activiteiten leest u in het Jaarverslag 2018 (pdf, 7 MB) van het Nationaal Park Drentsche Aa.

Landelijk wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag voor de Nationale Parken. Het streven is dat zij zich ontwikkelen tot aaneengesloten landschap-ecologische of landschappelijke eenheden. Hierbinnen liggen natuurkernen waaraan bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen en hun identiteit ontlenen. Hendrik Oosterveld: “Drenten kloppen zich niet zo snel op de borst maar door velen wordt Nationaal Park Drentsche Aa in dit opzicht als voorloper gezien. Hier werken we vanaf het begin aan met een verbrede doelstelling. Natuur en landschap zijn nauw verbonden met wonen en werken.”

We zitten op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Dat laat de Integrale monitoringrapportage Drentsche Aa zien die afgelopen jaar verscheen. Iedere vijf jaar brengt Nationaal Park Drentsche Aa een rapportage uit, om in beeld te houden hoe het gebied zich ontwikkelt. De jongste rapportage toont veel positieve ontwikkelingen, maar ook veel verbeterpunten. De conclusies laten zich voor veel thema’s samenvatten met ‘op de goede weg maar nog veel te doen’.

Dat geldt onder meer voor de natuur. Kenmerkende vegetaties en plantensoorten nemen toe en de otter en bever zijn niet meer weg te denken. Echter, op andere punten blijft de ontwikkeling achter. Zoals de zorg om de kwaliteit van het landschap. Oosterveld: “Gezamenlijk zetten we ons in om de kwaliteit van het Nationaal Park Drentsche Aa te behouden, te versterken en natuurlijk de realisatie van een ingericht en goed functionerend natuurnetwerk. Dit behoeft de komende tijd de nodige aandacht.”

Met het oog op een duurzame toekomst kunnen we het belang van educatie niet genoeg benadrukken. De medewerkers Communicatie & Educatie, van het Nationaal Park, steken ieder jaar veel energie in projecten om kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking te brengen met natuur en landschap. In 2019 komt er een nieuwe loot bij aan de stam van educatieprojecten: de Drentsche Aa krijgt Junior Rangers. Dat zijn jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die opgeleid worden tot Ambassadeur van het Nationaal Park Drentsche Aa. Eén van de manieren om de jeugd bij Drentsche Aa gebied te betrekken.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.