Ingezonden brief: Zonneweide Glimmen & reactie Zonneweide Glimmen

Onder deze brief vindt u een reactie van Zonneweide Glimmen.

 

Het is voor mij, en velen met mij, een grote teleurstelling dat Duurzaam Glimmen zonnepanelen gaat plaatsen in een van de mooiste stukjes van de natuur, zo dicht bij het dorp.  Een “zonneweide” wordt het genoemd, de “zonneweide die zoemt”.  Een leefomgeving voor wilde bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Het klinkt zo mooi. Het aanleggen van zonneparken kan negatieve effecten hebben op natuur en milieu. Een bekend bezwaar is de afname van akker- en weidevogels omdat zonneparken de leefomgeving van bepaalde vogelsoorten kunnen beperken.

Bodemdegradatie en bodemerosie kunnen ook gevolg zijn van het plaatsen van een zonnepark. Het bodemleven zal verstoord worden.
In de nabije toekomst  zullen wij uitkijken over lelijke zonneparken en windmolens.  Ze rijzen als paddestoelen uit de grond. Zelfs in kleine tuintjes in Glimmen worden zonnepanelen geplaatst.  Ik hoop niet dat dat bij uw buren gaat  gebeuren.
Waarom niet zonnepanelen plaatsen op maneges, boerderijen en huizen en niet te vergeten op de talrijke industriepanden? Zoek niet een plek elders, waar u dan geen last van heeft,  om zonnepanelen te plaatsen, maar gebruik zo mogelijk uw eigen dak.  Red  dit stuk prachtige natuur van 1.8 ha!!

Met vriendelijke groeten,
Carolyn Gaarenstroom


Reactie bestuur Zonneweide Glimmen

Dank voor uw bericht, het is goed om af en toe een afwijkende mening te horen. Het is jammer dat u ons plan van een zonneweide niet steunt. Een belangrijke doelstelling van Duurzaam Haren is het bevorderen van de biodiversiteit en de landschappelijke waarden als onderdeel van de energietransitie.
Onze zonneweide ligt op een stuk grond zonder landschappelijke waarde (zie het veldonderzoek dat we hebben laten uitvoeren),  en we proberen door het aanleggen van boomwallen en een gevarieerde ondergrond een basis te leggen voor een veel grotere verscheidenheid aan soorten van planten en dieren. De zonneweide zal van de weg niet te zien zijn (zie het landschapsplan).

Wat betreft de zonnedaken het volgende. Zowel Duurzaam Glimmen als Duurzaam Haren heeft onderzoek gedaan naar zonnedaken, o.a. in Glimmen. Het blijkt nogal lastig te zijn om geschikte daken te vinden. Veel daken vallen om verschillende redenen af.
In Glimmen is tot nu toe geen geschikt dak gevonden.

Ten slotte is het voor veel inwoners van Glimmen niet mogelijk om op het eigen huis voldoende panelen te plaatsen, bijvoorbeeld door de ligging ten opzichte van de zon, of door de aanwezigheid van bomen. Ook rieten daken zijn problematisch.

Met vriendelijke groet,
bestuur Zonneweide Glimmen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.