Ten Boersters starten actie tegen hondenbelasting gemeente Groningen

In Ten Boer werd 10 jaar geleden de hondenbelasting afgeschaft. De inkomsten van deze belasting komen in de pot algemene middelen terecht en het is oneerlijk om de hondenliefhebbers daarvoor te laten opdraaien. Er werd toen gekozen om de WOZ enigszins te verhogen zodat de verdeling van deze inkomsten eerlijker werden verdeeld. Ook de gemeente Haren had geen heffing voor hondenbelasting.

Voor het jaar 2019 werd door de nieuwgevormde gemeente gekozen om deze regeling voor zowel Ten Boer als Haren in stand te houden. Helaas blijkt voor de komende jaren dat de gemeente Groningen er financieel slecht voor staat. Om de begroting sluitend te maken is het voornemen om ook per 2020 in voormalige gemeenten Ten Boer en Haren hondenbelasting te heffen en deze gelijk met 3,5% te verhogen. Er wordt door gemeente Groningen gerekend op een bedrag van 1 miljoen euro dat enkel door de hondenliefhebbers moet worden opgehoest! Daarvoor wordt er weinig teruggedaan richting de honden. Het is puur om de begroting sluitend te maken!

In Ten Boer werd op deze bekendmaking woedend gereageerd op Facebook en andere social media. RTV Noord pakte dat al heel snel op en er werd in Lopend Vuur gevraagd wat men van de hondenbelasting vond. Het blijkt dat 66% tegen de hondenbelasting is.  Verslaggever Derk Bosscher kwam naar Ten Boer en heeft daar enkele mensen geïnterviewd waaronder Michel Mooi. (Zie foto)

Daarna was het idee om een petitie tegen de hondenbelasting te starten snel geboren.

Michel Mooiman uit Ten Boer en Henny Huizinga uit Garmerwolde hebben de petitie Groningers tegen hondenbelasting opgestart. Na 3 dagen zijn er al meer dan 1000 handtekeningen verzameld maar meer is van harte welkom! Iedereen die ons een warm hart toedraagt en ook deze vorm van belasting heffen wil afschaffen worden hierbij uitgenodigd om te tekenen!

De petitie staat open voor iedereen: https://hondingroningen.petities.nl/

Er is ook een facebookgroep gestart waar men zich bij kan aanmelden, Hondenbelasting, weg ermee!!

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.