Zonneweide Glimmen al 1.500 panelen gereserveerd

Er zijn al 1.500 panelen gereserveerd in Zonneweide Glimmen. Dit is een project van de werkgroep Duurzaam Glimmen in samenwerking met de coöperatie Duurzaam Haren. De zonneweide komt tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op het terrein van een voormalige boomkwekerij. De weide grenst aan de Zuidlaarderweg en de spoorlijn. Vanaf de Zuidlaarderweg zal de zonneweide niet zichtbaar zijn. Het terrein heeft een oppervlakte van 1,8 ha en zal ongeveer 1.500 MWh per jaar gaan produceren, goed voor zo’n 500 huishoudens. Als alles volgens planning verloopt zal de zonneweide vanaf het jaar 2021 operationeel zijn. Medio 2020 willen we met de bouw beginnen.Op 17 september 2019 heeft de Stichting Zonneweide Glimmen de grond aangekocht.
Uit onderzoek blijkt dat de natuurwaarde geen belemmering vormt om de zonneweide aan te leggen. Een van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is dat de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden met het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal, een haag, natuurvriendelijke oever en bloemrijk grasland. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat er voldoende zonlicht en regen onder de panelen kan komen, kan ook daar ecologisch waardevolle ruimte ontstaan.

Door de zonneweide zal een coöperatie opgericht worden. Het oprichtingsbestuur is van plan om (een deel van) de zonneweide te gaan exploiteren op basis van het postcoderoos systeem. Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Glimmen (9756), maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Onnen (9755), Noordlaren (9479), Eelde (9761), Paterswolde (9765), Eelderwolde (9766), Groningen-Zuid (9721, 9722, 9728), Westerbroek (9608)), Kropswolde (9606) ) en Waterhuizen (9609).

Een deelnemer aan de zonneweide kan de energiebelasting van zijn gebruikte elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat dat om ongeveer 12 cent per kWh. Een zonnepaneel kost € 250,- en de korting op de energiebelasting is € 30,- per jaar. De terugverdientijd is daarmee ongeveer 8 jaar. Dit is vergelijkbaar met een spaarrekening met een rente van 4%. Ook bedrijven, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruik aansluiting kunnen meedoen tot een maximum van 10.000 kWh per jaar (40 panelen).
Op onze website is de laatste stand van zaken te zien: www.zonneweideglimmen.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.