Onderwijsstaking 30 en 31 januari ook in Glimmen

De vakbonden hebben voor 30 en 31 januari a.s. een volgende staking binnen het onderwijs aangekondigd. Helaas is dit nodig. De vorige stakingen hebben al veel opgeleverd voor de korte termijn. Voor de lange termijn is echter meer nodig dan hetgeen nu is gerealiseerd. Door deelname aan deze stakingsactie wil Stichting Baasis deze gedachte kracht bij zetten.

We zien werkdruk door het lerarentekort en de eisen die de maatschappij aan ons stelt, die buiten de kerntaak van het onderwijs vallen. Problemen in de maatschappelijke context worden bij het basisonderwijs neergelegd dat vervolgens voor de oplossing moet zorgen. Een onmogelijke taak.

 

Door de individualisering van de maatschappij en de inrichting van Passend Onderwijs wordt verwacht dat ieder kind op eigen niveau begeleid wordt. De eisen om ieder kind een maximale ontwikkeling te bieden worden steeds zwaarder. Natuurlijk willen wij die maximale ontwikkeling voor de kinderen die op onze op scholen zitten. Kinderen hebben daar recht op. Daarvoor is goed onderwijs nodig, gegeven door leerkrachten die gemotiveerd hun werk doen. Werk gericht op de kerntaken van het onderwijs met een bijpassend salaris. En daar loopt het spaak……

 

Het basisonderwijs verdient waardering van onze overheid en ruimte om het onderwijs in te richten naar de eisen van de 21ste eeuw. Als dit gerealiseerd wordt is de balans terug en het vak van leraar basisonderwijs een vak om trots op te zijn. Een plek waar mensen graag willen werken en hun professionele en bevlogen bijdrage willen leveren.

 

Deze regering zegt de problematiek te onderkennen en deze ook te willen oplossen. Helaas zijn de oplossingen nog steeds pleisters die geplakt worden, oplossingen voor de korte termijn. De onderliggende problematiek wordt niet aangepakt en de oplossingen zijn niet structureel.

 

Wat is dan nodig?

Een structurele gelijkschakeling van de salarissen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast structurele maatregelen, vanuit het onderwijsveld zelf voorgesteld, om ons vak weer terug te brengen naar de kerntaak gericht op kennis van nu. en niet gebaseerd op kennis van vroeger.  Focus op taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie, talentontwikkeling en burgerschap. Zo krijgen onze kinderen de bagage om op te kunnen groeien als wereldburger.

 

Deze regering schuift dit voor zich uit, wil de structurele maatregelen over laten aan het nieuwe kabinet. Daar kunnen we niet op wachten! Het onderwijs in Nederland verkeert in een crisis!! We willen een duidelijk signaal afgeven samen met de andere scholen in Nederland. We kunnen dit niet accepteren! Daarom zijn de scholen van Stichting Baasis op 30 en 31 januari dicht.

 

Naast de landelijke steunbetuiging dat structurele maatregelen nodig zijn gaan de teams deze dagen ook met elkaar in gesprek. Doel van gesprek zal zijn om een schets te maken van het onderwijs in de toekomst. Hoe ziet het eruit wanneer we ons focussen op onze kerntaak? Wat is dan het werk van een leraar en wat kunnen leraarondersteuners en onderwijsassistenten hierin betekenen?

Waar zetten we vakspecialisten voor in? Moet er worden vastgehouden aan het jaarklassensysteem of kan er ook in units en/of groepsdoorbrekend gewerkt worden?

Hoe kunnen we de mooie aspecten van ons vak positief uitstralen zodat er geen sprake meer zal zijn van een lerarentekort?

De resultaten van deze gesprekken worden met elkaar gedeeld en kunnen de basis zijn voor een aanzet tot andere vormgeving van het onderwijs bij Baasis, uitmondend in een beleidsdocument voor de komende jaren.

 

Susanne de Wit

Directeur-bestuurder Stichting Baasis

Bron

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.