16 nieuwe eiken voor het fietspad tussen Onnen en Noordlaren

Het fietspad tussen Onnen en Noordlaren krijgt dit najaar 16 nieuwe eiken. Deze komen in de plaats van 12 zomereiken waarvan de wortels helaas zeer ernstig beschadigd zijn en daarom moeten verdwijnen. De werkzaamheden van het verwijderen van de bomen starten rond 11 maart en duren ongeveer een week. Dan vinden er tegelijkertijd snoeiwerkzaamheden plaats. In het najaar van 2020 worden de 16 nieuwe eiken geplant

De voormalige gemeente Haren heeft in 2018 een aannemer gevraagd om op een aantal plaatsen het asfalt van het fietspad tussen Onnen en Noordlaren te vernieuwen. Tijdens deze asfaltwerkzaamheden zijn helaas de wortels van een aantal zomereiken zeer ernstig beschadigd.

 

Een extern bedrijf heeft vervolgens in opdracht van de gemeente Groningen een wortelonderzoek bij deze bomen uitgevoerd. De eindconclusie van het onderzoeksrapport is dat er over het gehele tracé 12 zomereiken zeer ernstige wortelbeschadigingen hebben opgelopen. Daarna heeft een ander onafhankelijk adviesbureau nog een second opinion uitgevoerd en daaruit kwam dezelfde conclusie. Uit veiligheidsoverwegingen moeten deze bomen verwijderd worden.

 

Het risico is te groot om deze bomen nog langer te laten staan. Ze moeten voordat de bomen bladeren krijgen worden verwijderd. Daarom heeft de gemeente een noodkapvergunning aangevraagd. Deze is inmiddels verleend.  Bij 5 zomereiken is de wortelschade minder ernstig. Deze bomen kunnen blijven staan, maar worden deze week wel gesnoeid.

 

De gemeente kiest ervoor op deze plaatsen weer eiken te planten omdat we hier te maken hebben met een cultureel historische laanbeplanting. Daarnaast is het een belangrijk waardevol beeldbepalend landschappelijk element.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.