Gemeente presenteert groenambitie

Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners

Het College van B&W van de gemeente Groningen heeft het concept groenplan onder de noemer Vitamine G vastgesteld. Het groenplan is een uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Gezond, groen en gelukkig Groningen’. Het college vindt het belangrijk dat er meer, beter en bereikbaar groen is. Meer groen wil het college onder andere bereiken door elk jaar 1.000 bomen te planten en 30.000 vierkante meter groen aan te leggen. “We leggen de lat hoog”, zegt wethouder Glimina Chakor. “Naast bomen zorgen plantvakken, grasvelden en parken voor aantrekkelijke wijken en dorpen en versterken ze de biodiversiteit. Het college is alvast gestart met het uitvoeren van een aantal projecten.

 

Alle groene projecten komen in een groenuitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt samen met het groenplan in de gemeenteraad besproken. Voor die tijd kan iedereen reageren op het groenplan en ideeën voor groenprojecten aandragen.

 

Snel aan de slag

Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

 

Start planuitwerking in 2020
Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e eeuwse groene diepenring;

 

Forse opgave
De vergroeningsopgave is fors en kan alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid. En we willen divers groen zoals

 

bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en planten samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet alleen over het groen in de stad en dorpen, maar ook over het buitengebied van de gemeente.

 

Samenwerking met inwoners

Het groener maken doet het college niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.

 

Ideeën gevraagd

Nu het groenplan in concept klaar is geeft het college het plan vrij voor inspraak. De inspraaktermijn is van woensdag 11 maart tot en met vrijdag 24 april. Iedereen die wil kan een reactie indienen. Het groenplan is te raadplegen op www.gemeente.groningen.nl/groenplan. Daar is ook een reactieformulier in te vullen. Naast inspraak kunnen inwoners op deze website ook ideeën voor groenprojecten indienen. Ook worden er nog informatieavonden georganiseerd.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.