Brief aanwonenden Halve Marathon van Haren 7 maart

Halve Marathon van Haren
zaterdag 7 maart 2020

 

Aan de bedrijven gevestigd op Felland Noord en Zuid en alle aanwonenden gelegen aan het parcours.

 

Geachte aanwonende/ondernemer,

 

Op last van de gemeente Groningen willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

 

Op zaterdag 7 maart 2020 organiseert ATC’75 weer de jaarlijkse Halve Marathon van Haren.

Behalve de Halve Marathon is er een recreatieloop van 12,3 km en een recreatieloop van 4 mijl.

Deze loop start op Felland Noord en gaat via Onnen (o.a. langs de klok bij het dorpshuis Tiehof), de Vogelzangsteeg, het Noordlaarderbos, de Vijftig Bunder, terug naar Onnen en via het NS-viaduct naar sportcentrum Scharlakenhof. (Voor het volledige parcours zie http://www.halvemarathonvanharen.nl/ )

 

Gezien de overlast, die één en ander wellicht veroorzaakt voor de aanwonenden aan het parcours en de  bedrijven op Felland Noord (start) en Felland Zuid (parkeergelegenheid), achten wij het correct u middels dit bericht te informeren.

 

Vanaf 09.00 uur zal de gemeente Groningen tot plm. 14.30 uur Felland Noord, het gedeelte tussen de rotonde Dr.Ebelsweg en Felland 1c afsluiten.( Kluswijs blijft bereikbaar.) Daar wordt de start-locatie opgebouwd, met een geavanceerd tijdregistratiesysteem. Dit systeem wordt vanuit de bijbehorende bus gestuurd en geregeld. De bus zal hier ook worden opgesteld.

 

Afluiting straten:

 

08.00 – 15.00 uur

  • Geertsemaweg vanaf de kruising met de Scharlakenlaan/ Onnerweg.

 

10.30 – 11.45 uur

Felland, Dorpsweg, en Zuidveld (tot aan Vogelzangsteeg)

 

11.00 – 13.00 uur

Vogelzangsteeg

Zuidlaarderweg (alleen voor doorgaand verkeer) gedeelte tussen de Rijksstraatweg en

Noordlaarderweg /Tolhuisweg.

 

12.00 – 13.15 uur

Mottenbrink en Gieselgeer

 

12.05 – 13.30 uur

  • Viaductweg, het gedeelte tussen Oude Boerenweg en Westerveen.
  • Westerveen, het gedeelte tussen de Viaductweg en de finish bij Scharlakenhof

 

Omleiding

Vanwege de stremming van de Zuidlaarderweg tussen 11.00 – 13.00 uur wordt in Haren op de Rijksstraatweg en in Zuidlaren bij het oprijden van de Groningerstraat een omleiding aangegeven via de N34 van en naar Zuidlaren.

 

 Het in en uitrijden van de Hoge Hereweg is niet mogelijk, bewoners aan de Hoge Hereweg kunnen via de Leemweg in en uit uitrijden.

 

De start van de Halve Marathon vindt plaats om 11.00 uur, de andere afstanden om 11.20 uur.

De lopers starten vanaf Felland Noord en zullen richting Onnen lopen.

 

Op Felland Noord zullen enkele dixies worden geplaatst.

 

Vriendelijk verzoek om geen auto’s en dergelijk op de route te plaatsen.

 

Bij Appelbergen, op de hoek met de Zuidlaarderweg en de Vogelzangsteeg zal de groep

”De Smit” (zie surfdesmit.nl) de lopers muzikaal begeleiden en staat ter plaatse ook een waterpost.

Bovendien is dit een zeer gevaarlijke kruising, waar de lopers over moeten steken over de Zuidlaarderweg. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

 

Wij nemen aan dat wij u met bovenstaande informatie voldoende hebben ingelicht, maar voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende, tel. 06 10629002

 

Uiteraard staat het u als bedrijf vrij publicitair op deze gebeurtenis in te haken.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van ATC’75

 

De algemeen coördinator   Ben Scholte

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.