Herstel van pingoruïnes

Landschapsbeheer Groningen gaat de komende drie jaar vijftien pingoruïnes herstellen in de omgeving van Haren en Glimmen. Pingoruïnes zijn restanten van heuvels in het landschap die circa 10.000 jaar geleden zijn ontstaan in de ijstijd. Het herstel gebeurt samen met vrijwilligers en in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Het herstel is mogelijk door subsidie van in totaal bijna €250.000 van de gemeente en de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Pingoruïnes zien eruit als een soort ringvormige kraters. Ze zijn beeldbepalend voor het landschap, bevatten archeologische informatie en zijn waardevolle plekken voor de biodiversiteit. Onder de heuvel ligt een ‘ijslens’, die is ontstaan in de laatste ijstijd. Na deze ijstijd werd het klimaat warmer en smolten de ijslenzen. Hierdoor bleven laagtes achter in het landschap. De restanten van deze pingo’s worden pingoruïnes genoemd. In de overgebleven laagtes ontstond veen. Hierin is veel materiaal en informatie te vinden over bijvoorbeeld de plantengroei, het klimaat en de landbouw van toen. Daarnaast trekken de ruïnes veel vlinders, bijen, andere insecten en vogels.

Om te weten of een element een pingoruïne is, is het nodig om bodemonderzoek te doen. Alleen door bodemonderzoek kan onderscheid gemaakt worden met andere onderdelen van het landschap. Dit is belangrijk omdat pingoruïnes anders beheerd moeten worden dan bijvoorbeeld een poel. Door deze onderdelen in het landschap op de juiste manier te herstellen, beheren en beschermen, behouden we de historische en karakteristieke waarde van het gebied.

bron Provincie Groningen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.