Digitale kaart met ‘kapprogramma’ bomen en ‘herplantlocaties’

Op onze website kun je nu bekijken waar binnen de gemeente bomen vanuit onderhoud gekapt gaan worden en op welke plekken er nieuwe bomen geplant worden (de zogenoemde ‘herplantlocaties’). Met deze kaart geeft de gemeente gehoor aan een van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie over kapbeleid. De commissie adviseerde om met een digitale kaart te laten zien waar en waarom bomen gekapt worden binnen de gemeente Groningen.

Het gaat hierbij om het incidenteel kappen van bomen, verspreid over de gemeente, die ziek of dood zijn, de verharding opdrukken door boomwortels of een gevaar vormen voor hun omgeving. Er zijn geen monumentale bomen bij. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland tussen oktober en december 2020. De herplant van bomen gebeurt in het najaar van 2021. Voor elke gekapte boom planten we een boom terug. Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/bomenbeleid.

bron gemeente Groningen

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.