Nieuw fase stem van Groningen

Op de ingediende ideeën voor de Groen Parel kunnen inwoners van het gebied van de voormalige gemeente Haren hun steun uitpreken voor de verschillende ideeën. De steuncampagne is om te kijken hoe inwoners van het gebied over elkaars ideeën denken. De ideeën met de meeste steun worden door de gemeente gecontroleerd op juridische en financiële haalbaarheid. De ideeën die het meest gesteund zijn én aan de wettelijke en financiële haalbaardheids-eisen voldoen, gaan door naar de stemronde. Er kan tot 11 oktober steun worden gegeven op meerdere ideeën.

De komende dagen zullen we hier ideeën voor Glimmen aan onze lezers voorstellen.

Idee van de dag:

Nestkasten voor mezen in eikenbomen in Glimmen e.o.

Om de eikenprocessierups natuurlijk een halt toe te roepen moet het aantal nestkastjes in eikenbomen op met name doorgaande verkeersroutes worden geplaatst. Nu is dit in Glimmen ten dele gedaan, maar nog bij lange niet genoeg. Met name de Rijkstraatweg Glimmen – Haren moet worden aangepakt. Link.

Dit idee vinden wij goed te combineren met:

De Koolmees

Zorgboerderij de Mikkelhorst produceert najaar 2020 in het kader van de dagbesteding voor haar deelnemers maximaal 200 kwalitatief hoogstaande vogelhuisjes (Koolmezen) om zo ook in 2021 een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de eikenprocessierups. Het lijkt er op dat in 2020 het oprukken van de rups vertraagd is, maar juist dan is waakzaamheid geboden. Door juist nu 200 vogelhuisjes op strategische plekken in de Groene Parel (veel eikenbomen in de bebouwde omgeving) te plaatsen blijven we de eikenprocessierups voor! Het plaatsen van de huisjes bij particulieren in de dorpen zal door vrijwilligers gedaan worden. Om de huisjes strategisch te kunnen plaatsen zal deskundig advies van de gemeente Groningen worden ingewonnen.

Het mes snijdt in dit project aan meerdere kanten: nuttige dagbesteding voor de deelnemers van de Mikkelhorst en minder jeuk in de Groene Parel! Link.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.