NIEUWE FASE STEM VAN GRONINGEN (4)

Op de ingediende ideeën voor de Groen Parel kunnen inwoners van het gebied van de voormalige gemeente Haren hun steun uitpreken voor de verschillende ideeën. De steuncampagne is om te kijken hoe inwoners van het gebied over elkaars ideeën denken. De ideeën met de meeste steun worden door de gemeente gecontroleerd op juridische en financiële haalbaarheid. De ideeën die het meest gesteund zijn én aan de wettelijke en financiële haalbaardheids-eisen voldoen, gaan door naar de stemronde. Er kan tot 11 oktober steun worden gegeven op meerdere ideeën.

De komende dagen zullen we hier ideeën voor Glimmen aan onze lezers voorstellen.

Idee van de dag:

Verbetering verkeersveiligheid dorpsleven Glimmen

Doel Verbetering van de verkeersveiligheid in het dorp Glimmen door aanpak van gevaarlijke punten ten behoeve van alle verkeersdeelnemers met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, zoals schoolgaande kinderen en ouderen.

Knelpunt 1 Hard rijden

Voorstel 1 Bevordering snelheidsbegrenzing bij binnenkomst van het dorp over de Rijksstraatweg en de Parallelweg door te visualiseren dat men een levendig dorp binnenrijdt met veel schoolgaande kinderen. Markering dorpskern door plantenbakken aan de weg en de lantaarnpalen en attendering van schoolgaande jeugd door borden.

Knelpunt 2 Onveilig oversteken

Voorstel 2 Verbetering kruispunt Rijksstraatweg/Nieuwe Schoolweg/Nieuwe Kampsteeg door duidelijke attendering vooraf van de aanwezigheid van een zebrapad en aanleggen van een veilige oversteekplaats voor fietsers voorzien van een bord met overstekende schoolgaande kinderen.

Kostenraming Benodigd budget en financieringsbron gemeentelijke gelden in overleg met de gemeente.

Inzet dorpsbewoners Het voorstel is om met hulp van de gemeente samen met dorpsbewoners uitvoering te geven aan deze voorstellen voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Initiatiefnemer Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen. Link…

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.