Online Kerkdienst 8 november

Sint Maarten en barmhartigheid

De kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden op zondag 8 november een gezamenlijke kerkdienst, die door iedereen online te volgen is. Onderwerp is de ons zo bekende Sint Martinus en de manier waarop hij in het leven stond. 

 

We kennen Sint Martinus van suikerbieten of lampions, van mooie of gekke liedjes en van zakkenvol snoep. Dat laatste heeft misschien wel te maken met de reden waarom deze Maarten heilig genoemd wordt en waarom in de middeleeuwen veel kerken de naam Martinikerk kregen. Martinus was de personificatie van naastenliefde en van rechtvaardigheid. Zijn levenswijze doet dan ook denken aan de Werken der Barmhartigheid, die regelrecht uit de Bijbel komen.

Het voorbeeld van het leven van Sint Martinus, maar ook andere verhalen en gebruiken die kleven aan deze legendarische heilige, vormen het uitgangspunt voor de kerkdienst die de gezamenlijke kerken in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren houden op zondag 8 november.

Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen medewerkers aanwezig in de Nicolaaskerk in Haren waar de dienst opgenomen wordt. Anderen kunnen de dienst online meebeleven in beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl – zoek op Haren, kies Nicolaaskerk. Voorgangers zijn dominee Arlette Toornstra van de protestantse Dorpskerk in Haren en pastor Myriam Oosting van de rooms-katholieke Hildegardparochie, diverse kerkleden werken mee. De dienst begint om 10.00 uur, de uitzending blijft na afloop beschikbaar via www.kerkdienstgemist.nlwww.kerkdienstgemist.nl.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.