Gemeente geeft ruimte voor de aanleg zonneparken

Locaties nieuwe zonneparken in beeld gebracht

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van nieuwe zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt, samen met de zonnepanelen op daken, een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Het gaat om nieuwe locaties, bovenop de zonneparken die al zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. 

 Op twee plekken in de gemeente is ruimte voor zonneparken die groter zijn dan tien hectare. Deze zonneparken ontwikkelt de gemeente zelf, op eigen grond. Wethouder Duurzaamheid Philip Broeksma: “De opbrengsten van deze grote zonneparken gebruiken we voor de verduurzaming van de wijken en dorpen in de komende jaren. Het is belangrijk dat inwoners van Groningen op deze manier van de opbrengsten profiteren.” Het gaat om Meerstad-Noord en Westpoort-Noord. In Meerstad-Noord komt het grootste zonneparkproject, samen met de hyperloop en een nieuw hoogspanningsstation. Hiervoor is een eigen plan gemaakt, dat met de omgeving en andere grondeigenaren is uitgewerkt.

Bij andere locaties biedt de gemeente de omgeving de gelegenheid om mee te doen aan zonneparkprojecten. Een voorbeeld is het zonnepark van energiecoöperatie Glimmen. Honderden huishoudens in de omgeving kunnen hier aan mee doen. Op deze manier profiteert een grote groep inwoners van deze projecten. De gemeente ondersteunt deze lokale initiatieven bij het voorbereiden van hun vergunningsaanvraag. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal tien hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

Het ontwerp van zonneparken moet aan hoge eisen voldoen. Zo moeten ze passen in het landschap en mag de natuur niet worden aangetast. Bij ieder project wordt een plan gemaakt om de biodiversiteit te verbeteren. De plannen liggen van 18 november tot en met 16 december ter inspraak.

 

https://gemeente.groningen.nl/zonne-energie

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.