Gemeente neemt maatregelen voor veilige jaarwisseling

‘Vier oud en nieuw thuis’

De gemeente Groningen bereidt zich samen met de hulpdiensten voor om oud en nieuw in dit coronajaar veilig te laten verlopen. De prioriteit ligt bij de handhaving van de openbare orde. Burgemeester Koen Schuiling roept de Groningers op om de jaarwisseling zoveel mogelijk thuis te vieren. Vanwege de maatregelen tegen corona kunnen veel festiviteiten niet doorgaan.

Evenementen en activiteiten waarbij mensen samenkomen, zoals het Aftelmoment op de Vismarkt, de vuurwerkshow in Ten Boer en georganiseerde feesten, worden dit jaar wegens de coronamaatregelen niet toegestaan. Burgemeester Koen Schuiling: “Dit jaar kunnen we oud en nieuw helaas niet vieren zoals we gewend zijn. Vier oud en nieuw in de huiselijke kring. Wens uw buren gelukkig nieuwjaar over de haag en laat familie, vrienden en kennissen via telefoon, app of videobellen weten dat u aan hen denkt. Met ieders medewerking maken we er een veilige en toch gezellige jaarwisseling van en voorkomen we dat de deur voor het virus wijd openzetten. Zodat we volgend jaar de jaarwisseling weer kunnen vieren zoals we met elkaar gewend zijn.”

Gezamenlijke voorbereidingen
In de aanloop naar oud en nieuw werkt de gemeente samen met onder meer politie, brandweer, het openbaar ministerie, Bureau HALT en WIJ Groningen. Deze samenwerking richt zich onder meer op het in kaart brengen van de risico’s in de verschillende wijken en dorpen, preventie, voorlichting en de handhaving op straat. Voor dit bijzondere jaar wordt hiervoor extra capaciteit ingezet. Medewerkers van WIJ Groningen zijn in de weken voor oud en nieuw en op de avond zelf veel aanwezig in de buurten. Om mensen die over de schreef gaan aan te pakken, kan er gebruik worden gemaakt van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties.

Vuurwerkverbod
In het hele land is vuurwerk verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. Mensen mogen het niet verkopen, vervoeren, bezitten en afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de drie dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door het coronavirus heel hoog is. Sterretjes, knalerwten en trektouwtjes zijn wel toegestaan.

Carbid schieten
De burgemeesters van de Groninger gemeenten hebben afgesproken dat zij tijdens de komende jaarwisseling carbidschieten alleen onder strenge voorwaarden toestaan. Binnen de bebouwde kom is carbidschieten verboden. Buiten de bebouwde kom is het onder voorwaarden toegestaan. Bewoners moeten zich onder andere aan de dan geldende coronamaatregelen houden, dus zoals nu, met niet meer dan twee personen samen zijn. Georganiseerde carbidevenementen zijn vanwege het besmettingsgevaar niet toegestaan.

De burgemeester doet een dringend beroep op mensen die geen ervaring hebben met carbidschieten. “Doe het niet! Net als bij het verbod op het afsteken van vuurwerk geldt dat we extra druk op de zorg zoveel mogelijk moeten voorkomen. Mensen die niet weten hoe ze carbid moeten schieten, lopen het risico om gewond te raken.”

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.