Groningen investeert miljoenen in meer, beter en bereikbaar groen

Wethouder Glimina Chakor: ‘Hiermee maken we echt het verschil’

De gemeente Groningen investeert de komende vijf jaar ruim 24 miljoen euro in het vergroenen en klimaatadaptief maken van de gemeente. In het gisteren vastgestelde Uitvoeringsplan Groen staat beschreven hoe de ambities van het college in de praktijk worden gebracht. ‘Wij zijn ons bewust van de bijdrage die groen levert aan een gezonde leefomgeving’, zegt wethouder Glimina Chakor. ‘Met dit plan versterken we de positie van groen.’

Zo investeert de gemeente 3,5 miljoen euro in extra bomen en is er vijf miljoen euro gereserveerd voor onder andere de aanpak van klimaat kwetsbare wijken zoals Paddepoel, Vinkhuizen en Hoogkerk. Ook is er 1,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen als operatie Steenbreek en de Groene Daken-subsidie, en wordt er

11 miljoen euro geïnvesteerd in het stimuleren van biodiversiteit en het vervangen van bomen die zijn gesneuveld door ziekten en stormschade.

De investeringen worden o.a. gefinancierd uit het Stedelijk Investerings Fonds (SIF), het compensatie pakket Groen en Duurzaam Eelde, en het Groninger Water en Riolering Plan (GWRP). Wethouder Chakor: ‘We hebben het geld om te doen wat noodzakelijk is  om de gevolgen van het veranderende klimaat aan te pakken, en tegelijkertijd de gemeente te vergroenen.’

Een greep uit de projecten waar de gemeente in 2021 mee aan de slag gaat:

  • Het CasPoMor Park in Paddepoel. Op initiatief van de bewoners van de Castor-, Pollux- en Morgenstern flats wordt het park tussen de flats vergroend.
  • Het planten van extra bomen op het Europapark. De wijk Europapark bestaat voor een groot deel uit asfalt, bijvoorbeeld rond de Euroborg. Het aanplanten van bomen moet voor meer verkoeling zorgen.
  • Groene fietsstraat Helperzoom. (2e fase.) De fietsroute langs de Helperzoom wordt aangepast zodat er meer ruimte komt voor groen.
  • Schouwburgplein en Kattendiep. De Diepenring wordt langzaam maar zeker steeds mooier. In 2021 worden het Schouwburgplein en het Kattendiep verder aangepakt en vergroend.
  • Tiny Forests. Bij 3 scholen in de gemeente worden kleine boomrijke zones aangelegd (Tiny Forest).
  • Landschapsherstelprojecten in Gorecht. Het herstel van houtwallen en hagen en het creëren van natuurerven rond Noordlaren.

In 2022 staat het vergroenen van de Grote Markt en het Damsterplein op de agenda. Er wordt gestart met de aanleg van Dudok aan het diep, en er worden bomen geplant in de Oude Boteringestraat, de Gelkingestraat en de Oosterstraat in Groningen.

‘We hebben groen bovendien ingebed in de harmonisatie van de beleidsregels’, aldus Chakor. ‘De belangrijkste wijziging is dat in principe elke kap, ongeacht de reden moet leiden tot herplant of een financiële compensatie.’

Daarnaast wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen voortaan een herplantplicht naar kroonvolume ingesteld. Het uitgangspunt is dat een gekapte boom wordt vervangen door een boom met hetzelfde volume aan bladgroen. ‘We hopen dat de prikkel om na te denken over het behoud van groen zo gestimuleerd wordt. En dat is een grote stap voorwaarts.’

Jaarlijks terugkerende projecten t/m 2025

  • Groene schoolpleinen:

Er is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar om schoolpleinen in de gemeente Groningen te vergroenen. Daarbij ligt de focus op schoolpleinen met de meeste bestrating.

  • Acties met en door bewoners:

Bewoners kunnen geveltuintjes aanvragen (er is in 2020 2,5 kilometer aan tuintjes aangelegd) Bijna 300 bewoners hebben voor bijna 8500 m2 aan groene daken aangelegd en de gemeente blijft het planten van bomen stimuleren met de actie ‘Nieuwe dag, nieuwe boom’.

Naast de projecten die voortkomen uit de Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen en het groenplan Vitamine G. wordt er binnen gebiedsontwikkeling, wijkvernieuwing en dorpsversterking ook ingezet op vergroening. Dan gaat het bijvoorbeeld om nieuwbouwprojecten als de Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad. De verwachting is dat er de komende twintig jaar tussen de 25 en 30 miljoen euro wordt geïnvesteerd in groen en klimaatadaptatie.

Naar aanleiding van de presentatie van het Groenplan Vitamine G. eerder dit jaar, zijn ruim 140 reacties en ideeën van inwoners binnengekomen. De ideeën zijn opgenomen in het projectenboek van het uitvoeringsplan Groen. Voor de realisatie ervan is in 2021 en 2022 honderdduizend euro per jaar gereserveerd.

Het Uitvoeringsplan Groen staat hier: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Uitvoeringsplan-Groen.pdf

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.