Nieuwe natuur bij Polders Oosterland Lappenvoort

In opdracht van de Provincies Groningen en Drenthe gaat Prolander het gebied Polders Oosterland Lappenvoort als natuurgebied inrichten. De eerste stappen hiervoor zijn gezet met een systeemanalyse. Dit is de basis voor een concept inrichtingsplan. Het streven is dat dit eerste concept eind 2021 klaar is.

Dit project valt in een bredere natuuropgave van de provincies. Samen met verschillende partners wordt gewerkt aan het behoud van natuurwaarden, waarbij we de natuur weerbaar maken en er ruimte ontstaat voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

De eerste stap is een ecohydrologisch onderzoek, waarin de samenhang tussen flora, fauna, de bodem en waterhuishouding wordt onderzocht. Met grondboringen wordt de bodemopbouw inzichtelijk. Zo krijgen we een beter beeld van het gebied en weten we welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting.

Komend jaar wil Prolander de stakeholders, grondeigenaren en bewoners betrekken bij het proces. Meer weten? Meld je aan voor de nieuwsbrief Meer in balans .

Bron nieuwsbrief van Nationaal Park Drentsche Aa.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.