Stadspartij biedt helpende hand aan voetbalverenigingenn

Komende woensdag 24 maart bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel “Harmonisatie
Sporttarieven”. Dit is nodig om na de herindeling met Haren, Ten Boer en Groningen de sportclubs
een gelijk speelveld wat betreft huur van velden en accommodaties te geven.
“En daar gaat het mis. Drie voetbalvereniging te weten VV Glimmen, VV Haren en VV Gorecht krijgen
straks misschien een huurverhoging tot wel 300%”, zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de
Stadspartij.
De drie voelbalclubs hebben gemeenteraadsfracties een brief gestuurd met een uitgewerkt
amendement om aanpassingen in het raadsvoorstel voor elkaar te krijgen.
Sijbolts: “De Stadspartij dient het amendement één op één in. Als wij zien dat inwoners, in dit geval de
drie getroffen sportverenigingen, zoveel moeite doen om iets voor elkaar te krijgen dan vinden wij dat
het indienen onze taak is”.
Daarnaast roept de Stadspartij het college op om binnen de (sport)begroting een relatief gering
bedrag van € 48.000,= te zoeken. Deze bijna halve ton is een bezuinigingsopgave waarvan de
Stadspartij vindt dat je dat nu niet zou moeten doen.
“De sportverenigingen hebben het tijdens de corona pandemie al zo moeilijk. Ze hebben geen
kantineomzet en verkopen geen enkel entreeticket. Ik wil de uitdaging om de gemeentelijke begroting
sluitend te krijgen echt niet bagatelliseren maar ik wil het college ook wijzen op het enorme belang van
de sport”, besluit Sijbolts.
De Stadspartij wil dat de gemeente Groningen de rol van gidsgemeente op zich neemt en laat zien
wat sport en bewegen betekent. En daarmee dus een flinke stap kan zetten richting een gezond en
gelukkig Groningen, Haren, Ten Boer en alle overige dorpen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.